Verlofregeling

In bovenstaande link vindt u het formulier om verlof aan te vragen (ook beschikbaar bij directie). Deze aanvraag wordt getoetst door de directie. Een school is daarbij gehouden aan de wettelijke kaders.

Het spreekt vanzelf dat het onderwijs aan uw kind gediend is met een geregeld schoolbezoek. De school gaat er dan ook van uit, dat u zich bij het bespreken van vakanties e.d. strikt houdt aan het vakantierooster. Verlof buiten de schoolvakanties is niet mogelijk. In onderstaand document staat uitgelegd wanneer.

uitzonderingen verlofregeling