Onze zorg

Op de Parkschool verlenen we zorg aan onze leerlingen en houden we rekening met zowel de sterke als de zwakke leerlingen. Door middel van observaties op cognitief en sociaal-emotioneel gebied, methode onafhankelijke toetsen (CITO), methodegebonden toetsen en gesprekken met ouders en/of externen proberen wij tegemoet te komen aan de mogelijkheden van ieder kind. De leerkracht is verantwoordelijk voor de zorg in de groep.

We hebben vier keer per jaar een groepsbespreking waarin de leerkracht de zorg in de groep en de groepsresultaten bespreekt met de intern begeleider. Als er uit de groepsbespreking hulpvragen komen die wij als school niet zelf kunnen oplossen. Dan kunnen we terecht bij de orthopedagoog, de maatschappelijk werker, de logopedist, de fysiotherapeut en/of de schoolverpleegkundige.

In goed overleg met de ouders kijken we naar de beste oplossing voor het kind.