Visie

In verbinding met elkaar!

De school is een samenleving in het klein. Wij willen dat leerlingen, leerkrachten en ouder(s)/verzorger(s) zichzelf kunnen zijn met respect voor de ander. Je leert jezelf pas echt ontdekken in relatie tot een ander. Wij willen een school zijn waar iedereen plezier heeft in het samen zijn en waarbij elk kind kan leren & ontwikkelen.

Weten wie je bent en wat je kan!

Onderwijs gaat over verwondering en plezier in het leren kennen van de wereld. Wij helpen elk kind zichzelf te leren kennen in wat ze kunnen en waar hun talenten liggen. Deze ontwikkeling vindt plaats binnen een rijke leeromgeving die wij creëren voor de leerlingen.

Energie voor leren & ontwikkelen

Onderwijs moet bruisen. Dat vraagt een actieve houding van de leerling zelf. Wij stimuleren die
houding en geven daarin zelf het goede voorbeeld. Wij creëren een omgeving waarin dit kan. Het onderwijs wordt zoveel mogelijk afgestemd op de groep en op de behoefte van elke leerling.

Energie en verbinding met de wereld

De Parkschool wil leerlingen voorbereiden op hun toekomst. Hoe die toekomst eruit ziet, is nu nog niet duidelijk. Van ons vraagt dat bewuste aandacht voor het ontwikkelen van het leren. Het gaat niet alleen om de inhoud van het leren, maar ook om hoe je leert en wat je leert. Tegelijkertijd vinden wij het belangrijk om samen te werken met verschillende instanties om zo ons beeld te verbreden.

Binnen ons onderwijs willen wij tegemoet komen aan drie psychologische basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie (Deci & Ryan, 1985). Onder de basisbehoefte relatie wordt verstaan dat iedereen zich geaccepteerd voelt, erbij wil horen, zich welkom en veilig voelt en verbonden is met de eigen omgeving. Bij competentie gaat het om het vertrouwen in eigen kunnen. Ten slotte gaat autonomie in op de behoefte om invloed te hebben op wat je doet en de vrijheid te hebben om activiteiten naar eigen inzicht te kunnen uitvoeren. Door in te spelen op deze basisbehoeften willen we de intrinsieke motivatie bij leerlingen verhogen. Daarmee hebben deze drie aspecten een grote invloed op ons pedagogisch klimaat in de school. Alle leerkrachten stemmen hun gedrag af op deze basisbehoeften.