Agenda overzicht

Juli

 • 23 juli t/m 31 aug : Zomervakantie

September

 • 10 september – 19:00 : Infoavond grp 1-2 & 8
 • 10 september – 20:00 : Infoavond grp 3 & grp 3-4, 4
 • 11 september – 19:00 : Infoavond grp 5, 5-6, 6
 • 11 september – 20:00 : Infoavond grp 7

Oktober

 • 1 t/m 5 oktober: omgekeerde oudergesprekken
 • 9 oktober: studiedag teambezoek Voortgezet Onderwijs (leerlingen vrij)
 • 22 t/m 26 oktober : Herfstvakantie

November

 • 1 november: NIO groep 8
 • 14 november: studiedag
 • 16 november: klassenshow 1/2
 • 19 t/m 23 november : oudergesprekken

December

 • 05 december: Sinterklaas
 • 20 december¬†– 17:30-18:45: Kerstdiner
 • 21 december – 12:00 : Leerlingen middag vrij
 • 24 december t/m 4 januari: Kerstvakantie

Januari

 • 9 januari: Studiemiddag
 • 16 t/m 31 januari: Cito-toetsweken
 • 15 januari: STT Theaterdag
 • 18 januari: klassenshow 3

Februari

 • 7 februari: Studiedag
 • 8 februari: klassenshow 3-4
 • 8 februari: rapport mee
 • 11 t/m 15 februari: rapportgesprekken
 • 14 februari: VO op bezoek
 • 18 t/m 22 februari : voorjaarsvakantie

Maart

 • 1 maart: klassenshow 4
 • 13 maart: Studiemiddag
 • 15 maart: Stakingsdag
 • 22 maart: klassenshow 5-6

April

 • 5 april : Grote Peuterdag
 • 8 t/m 12 april : oudergesprekken
 • 12 april: koningsspelen
 • 16 t/m 18 april : Citotoets groep 8
 • 19 april Goede Vrijdag
 • 22 april t/m 3 mei : meivakantie

Mei

 • 13 mei: ouderavond
 • 20 en 21 mei: schoolfotograaf
 • 20 t/m 24 mei: groep 8 gesprekken
 • 24 mei: klassenshow groep 6
 • 29 t/m 31 mei: vrije dagen Hemelvaart

Juni

 • ¬†7 juni: klassenshow groep 7
 • 10 juni: Tweede Pinksterdag
 • 17 t/m 19 juni: schoolkamp groep 8
 • 18 juni: schoolreisje groep 3 t/m 7
 • 24 juni: studiedag
 • 26 juni: kleuterfeest
 • 28 juni: rapport mee

Juli

 • 1 t/m 5 juli: oudergesprekken groep 1 t/m 7
 • 3 juli: een kijkje in je nieuwe klas
 • 10 juli: afscheid groep 8
 • 12 juli: 12.00 uur start zomervakantie (t/m 23 augustus)