De geschiedenis

De Parkschool is de oudste basisschool van Zwolle (1867). Van oudsher heeft de school ook een goede naam. Wij zijn daar natuurlijk erg trots op. En deze naam willen wij ook zeker waarmaken en vasthouden. Dit wil echter niet zeggen dat ons onderwijs nog hetzelfde is als 150 jaar geleden. Wij willen onze leerlingen voorbereiden op de toekomst. Daarom kijken wij samen met ouders en leerlingen kritisch naar ons onderwijs en zullen dit aanpassen daar waar wij dit met elkaar nodig achten.

Inmiddels is er wel een rijke geschiedenis. Enkele jaren geleden is deze gedeeltelijk op papier gezet.

In de onderstaande links kunt u dit nalezen.

Geschiedenis_1 

Geschiedenis_2

Geschiedenis_3