Aanmelden

Voor ouders/verzorgers (en kinderen) is de keuze van een school een erg belangrijk moment. Wij willen graag daarbij helpen. Deze website en de schoolgids zijn voorbeelden om een beeld te krijgen van de school. Toch is het beste om de school echt te ervaren. Wilt u een kijkje komen nemen op onze school, dan nodigen wij u van harte uit! Via het tabblad contact kunt u een afspraak maken voor een kennismaking.

Mocht u uw kind willen aanmelden, dan kunt u hieronder het aanmeldformulier downloaden. Deze is ook op school verkrijgbaar.

Als uw kind 4 jaar wordt

Het eerste contact is meestal telefonisch. Tijdens dit contact wordt een afspraak gemaakt voor een meer persoonlijke kennismaking met de school. Die kennismaking bestaat uit een rondleiding door de school en een gesprek. Na dit gesprek wordt het aanmeldformulier, kleuterboekje en de schoolgids meegegeven, zodat u zich nog beter op de school kunt oriënteren. U kunt deze schoolgids op papier ontvangen, maar ook digitaal.
Indien u kiest voor onze school, volgt de volgende aanmeldingsprocedure.

  1. De ouder meldt zich bij de school, minimaal 12 weken voor de gewenste inschrijfdatum.
  2. De school gaat in gesprek met de ouder, om na te gaan of de benodigde ondersteuning kan worden geboden. Vervolgens kan de ouder het aanmeldformulier invullen.
  3. De school heeft 6 weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. Deze termijn mag met maximaal 4 weken verlengd worden.
  4. De school informeert de ouder over het besluit.
  5. Indien de leerling toegelaten kan worden, wordt door de ouders het inschrijfformulier ingevuld.
  6. Als dit niet het geval is, is het schoolbestuur en het samenwerkingsverband ervoor verantwoordelijk dat een school wordt gevonden waar een zo passend mogelijk onderwijsaanbod gedaan wordt voor de leerling.

Indien uw kind wordt toegelaten volgt de officiële inschrijving. Van de aanmelding en inschrijving krijgt u van ons een bevestiging. Na inschrijving neemt de toekomstige leerkracht voor de 4e verjaardag van uw kind telefonisch contact met u op. Over en weer kunnen er dan nog vragen worden gesteld over het naar school gaan van uw kind. Om de overgang naar de basisschool te vergemakkelijken, maakt u met de leerkracht een afspraak voor een tweetal wenmomenten.

Als uw kind van school verandert

Bij verhuizing wordt de leerling toegelaten indien blijkt dat wij op onze school een passend onderwijsaanbod kunnen realiseren.
Uiteraard geldt net als hierboven dat het eerste contact een gesprek met de directie is. Een rondleiding en kennismakingsbezoek zijn ook dan gebruikelijk.

U ontvangt van ons een aanmeldformulier zij-instroom en daarna het inschrijfformulier.