Onderwijs

Ons uitgangspunt is dat ieder kind kan en wil leren. In ons onderwijsconcept vinden we autonomie, relatie en competentie als basisbegrippen erg belangrijk.

Wij willen kinderen actief betrekken bij hun eigen leerproces en op verschillende manieren laten leren. Door de persoonlijke aandacht en ruimte voor de eigen ontwikkeling realiseren we een unieke onderwijssituatie.