Ons bestuur

Onze school behoort tot de Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) waaronder nog 26 andere basisscholen, 9 scholen voor voortgezet onderwijs en 2 scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs.

Visie
OOZ staat voor goed onderwijs. Onze leerlingen, hun ouders of
verzorgers, onze maatschappelijke partners, de maatschappij:
ze verwachten van ons dat we de leerlingen zover brengen dat
ze hun plaats in de wereld in kunnen nemen.

Gedragscode
Op de Parkschool vinden we het heel belangrijk dat onze leerlingen zich veilig voelen. School moet een veilige omgeving zijn waarbinnen leerlingen kunnen leren en groeien en waar ze worden voorbereid op een plek in onze samenleving en waar ook onze collega’s zich veilig voelen. Dat vraagt om bewustzijn van hoe we met elkaar omgaan: met respect en rekening houdend met elkaars grenzen. Het betekent ook dat we onze eigen grenzen durven aan te geven en dat we het tegen elkaar durven te zeggen als bepaald gedrag een grens overgaat en onprettig voelt. Een veilige school is de verantwoordelijkheid van iedereen die op school werkt en komt. We verwachten van leerlingen, ouders en collega’s dat zij hier hun eigen rol in pakken. Er zijn gedragsregels opgesteld die daarbij kunnen helpen, deze kunt u vinden via onderstaande links.

Advies nodig?
Soms is het lastig om het gesprek aan te gaan wanneer je je onveilig voelt. Zoekt u advies/ondersteuning of wilt u uw verhaal kwijt? Weet dat u dan altijd contact kunt opnemen met de vertrouwenspersoon binnen onze school: Annelies Dokter, a.schreurs@ooz.nl
Samen zetten we ons in voor een veilige schoolomgeving!

Website
Voor meer informatie over onze stichting kunt u kijken op de site van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio: www.ooz.nl