Ons bestuur

Onze school behoort tot de Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) waaronder nog 26 andere basisscholen, 9 scholen voor voortgezet onderwijs en 2 scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs.

Visie
OOZ staat voor goed onderwijs. Onze leerlingen, hun ouders of
verzorgers, onze maatschappelijke partners, de maatschappij:
ze verwachten van ons dat we de leerlingen zover brengen dat
ze hun plaats in de wereld in kunnen nemen.

En die verwachting willen we waarmaken.

Dat kan alleen als we ervoor zorgen dat leerlingen zich breed ontwikkelen. Dat vraagt om onderwijs dat verder gaat dan taal- en rekenscores alleen of het halen van een diploma.
Onderwijs gaat over de interactie tussen mensen, tussen de
leraar en de leerling, en over het besef dat in die ontmoeting niet
alles beheersbaar is. Dat is, in essentie, het prachtige risico van
onderwijs.

We onderscheiden drie domeinen; drie velden waarin we doelen kunnen stellen aan ons onderwijs;

  • Kwalificatie
  • Socialisatie
  • Subjectivicatie

Een OOZ-school is een school waarin deze drie domeinen
van kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming zichtbaar,
voelbaar, merkbaar, en – als het kan – meetbaar zijn.

Strategisch Beleidsplan 2019-2023

De grote ontwikkelingen waaraan we de komende jaren
gaan werken, ons strategische beleid, brengen we onder
in drie pijlers:

  • relatie,
  • eigenaarschap
  • maatwerk.

Deze pijlers geven richting aan de beleidsontwikkeling
van OOZ als geheel en van alle scholen. Ze zijn onze
agenda, ons spoorboekje voor de komende vier jaar.

Deze thema’s vormen mede onze plannen voor de toekomst op de Parkschool.

Voor meer informatie over de Koers en Ambitie van onze stichting kunt u kijken op de site van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio: www.ooz.nl