Ons bestuur

Onze school behoort tot de Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio waaronder nog 30 andere basisscholen, 8 scholen voor voortgezet onderwijs en 2 scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs.

Missie

Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio biedt openbaar en kleurrijk onderwijs aan kinderen van 4 tot 20 jaar en is een vertrouwde partner voor ouder en kind in opvoeding en ontwikkeling.

Visie

Elke jongere, die het Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio verlaat, is voorbereid op participatie in de maatschappij als jongvolwassene in arbeid of vervolgonderwijs.

Kernwaarden

  • Wij bieden elk kind een plek
  • Wij bieden ieder kind een doorlopende ontwikkeling en leerlijn
  • Wij zijn zichtbaar en sociaal actief in de maatschappij
  • Wij zijn professioneel in denken en doen

Strategisch Beleidsplan 2015-2018

Stichting OOZ zet koers naar het onderwijs van de toekomst. Toponderwijs, waarmee we de leerling van vandaag een basis geven voor de wereld van morgen. Waar talent alle ruimte krijgt en waar persoonlijke ontwikkeling en maatwerk de hoofdrol spelen. Onze stichting ziet drie krachtige thema’s als de pijlers van onze visie en als de basis voor het onderwijs van de toekomst:

  • Eigenaarschap
  • Grenzeloos maatwerk
  • 21e Eeuwse vaardigheden

Deze thema’s vormen mede onze plannen voor de toekomst op de Parkschool.

Voor meer informatie over de Koers en Ambitie van onze stichting kunt u kijken op de site van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio: www.ooz.nl of www.koersenambitie.nl