Leerlingenraad

Op de Parkschool willen wij samen met ouders en leerlingen ons onderwijs vormgeven. De leerlingenraad is een mooi voorbeeld hoe je leerlingen een stem kunt geven bij schoolontwikkelingen.

Uit de groepen 4 t/m 8 hebben de kinderen een vertegenwoordiger gekozen om de groep te vertegenwoordigen. Dit gebeurt door middel van verkiezingen. Elk lid mag zijn taak voor twee jaren uitvoeren, daarna wordt er weer iemand anders gekozen.

De leerlingenraad vergadert eens per maand onder begeleiding van een teamlid. Er wordt vergaderd over ingebrachte ideeën/stukken vanuit de klassen.  Daarnaast wordt de leerlingenraad ook betrokken bij het organiseren van activiteiten in de school, zij werken dan samen met de ouderraad.