Doomijn

Een belangrijke partner van de school is Doomijn. Doomijn biedt bij ons op school de tussenschoolse opvang (TSO). Omdat de school een continurooster heeft, geldt dit voor alle leerlingen. Het toezicht bij de TSO wordt gedaan door Doomijn en school. Aan de TSO zijn kosten verbonden. De regeling kunt u terug vinden in de schoolgids.

Daarnaast biedt Doomijn ook buitenschoolse opvang (BSO) in onze school. Om dit te regelen dient u contact op te nemen met Doomijn.

In onderstaande link staan de contactgegevens.