Onze school

De Parkschool is de oudste basisschool van Zwolle. Onze school werd in 1867 als school 1 in de binnenstad gesticht als opleidingsschool voor de Rijks H.B.S. School 1 verhuisde in 1929 naar de huidige locatie aan de Westerlaan. In 1959 kreeg de basisschool de naam Parkschool, vanwege het nabij gelegen Park Eekhout.
De Parkschool staat van oudsher bekend als een 'traditionele' basisschool met veel aandacht voor de basisvaardigheden lezen, taal, rekenen en schrijven. Daarnaast leggen wij nadruk op echte kennisvakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs.
Tegelijk is de Parkschool vernieuwend en continu in beweging. Als het bijdraagt aan de kwaliteit van ons onderwijs dan gaan traditie en vernieuwing op de Parkschool hand in hand.

Wilt u meer weten of heeft u specifieke vragen, neemt u dan gerust contact op.

R. Bouw.
Dir. Parkschool.

Nieuws

Verkiezingen MR

Verkiezingen MR Aan het eind van dit schooljaar ontstaat er een vacature voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR). Het gaat om het reglementair aflopen van de zittingstermijn. Judith Krudde is niet herkiesbaar voor deze functie. Wij
lees meer...

SchoolApp2

Kalender

  • 25 augustus 2016 Zomervakantie
  • 26 augustus 2016 Zomervakantie

naar de volledige kalender...

Verjaardagen